Markéta Křížová – Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století (2013)

Filip Strych email
   Katedra historických věd, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF