Jindřich Francek – VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ: ZLOČINNOST A BEZPRÁVÍ. Praha, Litomyšl: Paseka (2011)

René Kopecký
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF