Steven Mithen (2006): Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5000 př. Kr.

Linda Ambrožová
   Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF