Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda

Lucie Gebouská email
   Department of Anthropological and Historical Sciences, Faculty of Philosophy and Arts, West Bohemian University in Pilsen