Eriksen, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. Praha: Portál

Ondřej Hejnal email
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF