Wells, S. 2005. Adam a jeho rod: genetická odysea člověka. Praha: Dokořán

Linda Ambrožová email
   Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF