Jakoubek, M. 2008. Cikáni a etnicita. Praha: Triton

Petr Vašát email
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF