David Graeber – Dluh. Prvních 5000 let (2012)

Lenka Brunclíková email
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF