Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii

Jan Říha email
   Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni

Denisa Brejchová
   Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni

Petr Menšík email
   Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Petr Koscelník
   Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Ondřej Chvojka
   Ústav archeologie, Filozofická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích


Abstrakt


X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF) are among the basic methods for evaluation of the inner structure and chemical composition of materials. This paper describes the principles and possibilities of using these methods primarily in archaeology and anthropology. Specific results of analyses of a series of ceramic potsherds and a steel crossbow arrow are presented.

Klíčová slova


X-ray diffraction; X-ray fluorescence; material structure; phase analysis; chemical composition; archaeology; anthropology

Full Text: PDF