Kontakt na časopis

Poštovní adresa

Časopis AntropoWebzin
Katedra antropologie
Sedláčkova 15
306 14 Plzeň

Email: redakce@antropoweb.cz

Kontakt na hlavního editora

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.
Email: jkapusta@ksa.zcu.cz