AntropoWebzin


AntropoWebzin

AntropoWebzin – je elektronickým recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Katedrou antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, religionistiky, historie, archeologie a sociologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat