Antropoweb

ISSN 1801-8793

Editorial board


Mgr. Pavel Klvač
Katedra environmentálních studií, FSS MU Brno

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie, FF UK Praha

Doc. Vladimir Penčev, Ph.D.
Ústav pro folklor Bulharské akademie věd, Sofia

Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.nahoru