Antropoweb

ISSN 1801-8793

Books 

RYTÍŘ Z KOMÁROVA / KNIGHT FROM KOMÁROV

K 70. narozeninám Petra Skalníka / To Petr Skalník for his 70thbirthday

Adam Bedřich, Tomáš Retka (eds.)

2015

 

Fulltext

 


 

Bigbít nebo turbofolk - Představy migrantů z bývalé Jugoslávie

Ondřej Daniel

2013

 

Fulltext

Summary

 


Export Bibtex EndNote RIS

http://hdl.handle.net/11025/6842

Malé velké dějiny - Mikrohistorická variabilita dějin 20. století v osudu Vincence Hodka

Veronika Kořínková

2012

 

Fulltext

Summary

 


Export Bibtex EndNote RIS

http://hdl.handle.net/11025/6843

Balkán a migrace - Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová, Gabriela Fatková, Lukáš Hanus, Marek Jakoubek, Michal Pavlásek

2011

 

Fulltext

Summary

 

http://hdl.handle.net/11025/6844nahoru