Antropoweb

ISSN 1801-8793

Vznik "České asociace pro africká studia"

Dne 24.10.2013 se u příležitosti mezinárodní afrikanistické konference Viva Africa
uskutečnilo v Plzni ustavující zasedání České asociace pro africká studia (ČAAS). Založení
asociace je vyvrcholením několikaletých snah o jednotnou podporu rozvoje afrických studií
ve vědeckém výzkumu a vzdělávání. Zakládající členové z řad předních českých afrikanistů se shodli na cílech, mezi které řadí především pořádání tematických konferencí, přednášek a seminářů, pravidelnou publikační činnost, ale také přípravu návrhů na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru, a především pomoc se zaváděním výsledků vědy do praxe. Asociace stojí nyní před volbou předsedy a přípravou detailního plánu aktivit na rok 2014. Členem ČAAS se  může stát jakákoliv osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním v daném oboru, nebo v
oboru příbuzném, mající zájem o rozvoj afrických studií, stejně jako osoba, která vykonává činnost v oboru afrických studií, či ji materiálně podporuje.

Více informací na www.africkastudia.cz

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru