Antropoweb

ISSN 1801-8793

Vyšel nový svazek AntropoEdice

Dovolujeme si Vás upozornit, že v AntropoEdici vyšla elektronicky druhá publikace. Autorkou monografie Malé velké dějiny - Mikrohistorická variabilita dějin 20. století v osudu Vincence Hodka je Mgr. Veronika Kořínková. Monografie vychází z její diplomové práce, která získala cenu Edwarda Beneše.

Jedná se o historicko-antropologickou práci využívající nejmodernější přístupy (mikrohistorické,  narativní, interpretativní) v historickém výzkumu. Publikace je veřejně dostupná ke stažení na stránkách AntropoWebu (http://antropologie.zcu.cz/svazky-edice), její tištěná verze vyjde v prvním čtvrtletí roku 2013.

nahoru