Antropoweb

ISSN 1801-8793

Viva Africa : Internacional conference on African studies

Ve dnech 24. a 25. října se v prostorách multikulturního centra Guru Village na Náměstí Republiky 21 v Plzni uskuteční již osmý ročník mezinárodní konference VIVA AFRICA 2013. Úspěch, který tato konference má již od svého založení v roce 2006 přitahuje pozornost mnoha renomovaných zahraničních a tuzemských afrikanistů. Hlavní organizátor, plzeňské občanské sdružení Cultura Africa a partneři akce, Univerzita Hradec Králové a Metropolitní univerzita Praha očekávají zajímavé příspěvky a diskuse, které posluchačům přinesou celou řadu nových poznatků.

Mezi letošními přednášejícími jsou afrikanisté z Nigérie, Jihoafrické republiky, Dánska, Německa, Polska, Anglie, Španělska, Francie, Maďarska či Slovenska. Vedle zahraničních hostů se svými příspěvky vystoupí i zástupci českých univerzit, např. z Univerzity Hradec Králové, Metropolitní univerzity Praha či Karlovy univerzity.
Téma letošní konference, tradice versus modernita, slibuje debatu o modernizačních procesech, které v Africe probíhají, a prohloubení poznatků o tom, jakým způsobem se moderní a tradiční přístupy prolínají a ovlivňují každodenní politickou, sociální, ekonomickou i kulturní realitu v různých částech afrického kontinentu.
I když je konference určena především vědcům a studentům vysokých škol, vítáni jsou také zájemci z řad široké veřejnosti, či zástupci českých firem, jež na africkém kontinentě vyvíjí obchodní činnost.

Paralelně s konferencí proběhne dne 24. října ustavující shromáždění nově vznikající České asociace pro africká studia, jež má za cíl integrovat vědce zabývajících se výzkumem v Africe napříč různými společensko-vědními obory. Přední čeští afrikanisté zasednou společně u kulatého stolu, aby diskutovali budoucnost afrikanistiky – nadějného oboru s dlouholetou tradicí, jenž v současné době zažívá svou obrodu.

Součástí konference je již tradičně doprovodný kulturní program. Více informací na www.vivaafrica.cz.

nahoru