Antropoweb

ISSN 1801-8793

Serie přednášek: Life History and Dental Histology

Ústav antropologie Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy univerzity srdečně zve zájemce z řad studentù i odborné veřejnosti na sérii přednášek v rámci programu INNOLEC, vázaných k předmětu Bi1952: Life History and Dental Histology

Přednášející:
Dr. Wendy Dirks
School of Dental Sciences, Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom

Místo konání:
Ústav antropologie PřF MU, Vinařská 5, Brno, místnost Bp1.

Více informací v přiložené pozvánce.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru