Antropoweb

ISSN 1801-8793

Seminář o možnostech stáží v rámci programů Fulbrightovy komise

Západočeská Univerzita a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
si Vás dovolují pozvat na

 


Seminář o možnostech stáží v rámci programů Fulbrightovy komise


28. února 2013, 15:00 – 16:30 hod.

 

Plzeň, Sedláčkova 15, místnost SP 319

 

 

 

 

Program


15:00 Úvodní slovo – paní Hana Rambousková, pracovnice Fulbrightovy komise


15:30 Daniel Sosna, Ph.D., FF v Plzni: Doktorské studium vespolečenských vědách ohledem doktoranda na Florida StateUniversity v USA


15:45 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., LF v Plzni UK v Praze: Výzkum v U.S.A. viděno z pozice research fellow na Harvard University v Bostonu

 

 

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D

Proděkanka pro rozvoj Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a pro vztahy fakulty s Fakultní nemocnicí. Od roku 2011 vede Ústav histologie aembryologie na LF v Plzni a kromě toho pracuje jako sekundární lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Plzni. Fulbrightovo stipendium jí bylo přiděleno na akademický rok 1998/1999, který strávila vědeckou prací v Massachusettské všeobecné nemocnici při Harvard University v Bostonu.Věnovala se tématu neplodnosti, v čemž pokračuje od té doby na LF a ve FN v Plzni.


Daniel Sosna, Ph.D.

Odborný asistent Katedry antropologie a výzkumný pracovník Katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Fulbrightovo stipendium na doktorské studium mu bylo přiděleno na akademický rok 2002/2003. Roku 2007 obhájil dizertační práci na Department of Anthropology, Florida State University v Tallahassee. Věnuje se tématům propojujícím antropologii a archeologii.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru