Antropoweb

ISSN 1801-8793

Reportáž ze zahájení Jednoho světa v Plzni

Dne 23. 3. od 18:00 proběhlo slavnostní zahájení filmového festivalu Jeden svět 09 probíhajícího v Plzni od 23. 3. do 3. 4. 2009 s podnázvem Festival pro první dospělou polistopadovou generaci. Festival se zaměřuje především na problematiku lidských práv ve světě i u nás a je již dlouholetým projektem ( konkrétně se realizuje již jedenáctým rokem), který se snaží oslovit především mladou generaci a znovu jí připomenout hodnoty, na kterých je postavena demokracie.

Začátek festivalu se uskutečnil v Měšťanské besedě v Divadélku JoNáš a po krátkém úvodu od moderátora večera, Vladimíra Šťovíčka působícího jako redaktor Českého rozhlasu Plzeň, vystoupily dívky ze školního klubu Sedmikrásek z 21. Základní školy v Plzni s ukázkami tanců symbolizujících jednotlivé kontinenty. Evropa se prezentovala kankánem a bravurně provedeným stepem, Afrika originálně zpracovaným kmenovým tancem, Amerika v rytmu klasického country a Asie se ukázala jako kolébka orientálního břišního tance.

Na další filmy a doprovodný program poté zúčastněné nalákala hlavní koordinátorka festivalu Lenka Meteláková Pekařová, která upozornila, že jak bylo zvykem i v minulých letech, promítacích míst je více. Pozvala všechny zájemce o festival do Anděl Café – Musik Baru a také do Divadla pod Lampou, kde bude po večerních projekcích zpravidla následovat koncert hudebních skupin a též nabídla možnost shlédnout filmy i v Klatovech, kde se v letošním roce také konají projekce. Klatovy sice nejsou letos samostatným festivalovým městem, jsou součástí plzeňského programu akce, ale rozhodně nejsou méněcenné. Promítá se zde v kině Šumava od 31. 3 do 2. 4. 2009 a jako v Plzni i zde budou probíhat projekce Jednoho světa pro veřejnost i školy, pro které se budou promítat dokumentární filmy blízké dětem mladšího školního věku i studentům středních škol a gymnázií zobrazující porušování lidských práv jako například právo na vzdělání či právo na svobodu projevu.

Jeden svět 09 pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Dominik Centrem, Divadlem Pod lampou, Anděl Café – Music Barem, občanským sdružením Na Hromádce a skupinou dobrovolníků. Spolupořadatelé festivalu jsou dále společnost s ručením omezením Excellent Plzeň FAIR TRADE, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, CAAT – Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu a TOTEM, což je regionálně dobrovolnické centrum.

Právě ředitel plzeňské pobočky Člověka v tísni, Tomáš Hirt, promluvil dále a zdůraznil důležitost festivalu hlavně pro mladé lidi teprve si rozvíjející pohled na svět a vyjádřil přání, aby ti, co shlédnou filmy prezentované na festivalu, měli otevřené srdce i mysl a uvědomili si, že v mnohých částech světa jejich vrstevníci přicházejí o dětství a řeší již v tak mladých letech svého života existenční problémy.

Tomáš Hirt také pozval na podium starostu městského obvodu Plzeň 3 Jiřího Strobacha. Také díky tomuto městskému obvodu se festival mohl uskutečnit bez velkých finančních potíží. Starosta Strobach popřál festivalu úspěch a hodně návštěvníků. Poté proběhl krátký spot od občanské společnosti Tolerance o nedávno proběhlé demonstraci neonacistů  v Plzni, který zůstal bez komentáře.

Po úvodních krátkých filmech Prázdniny Liu Fej a Mame Ngor – Kluk ze skládky, které zobrazují dětskou práci a nemožnost některých dětí studovat, se představila Lenka Černá z výše zmíněné spolupořadatelské společnosti Excellent a poukázala na Fair Trade jako na alternativní etický projekt pro rozvojové země podporující „spravedlivý obchod“. Ona a mnoho dalších jejích spolupracovníků prezentují výrobky z namibijské dílny a od zemědělců například z Ugandy či Etiopie. Lenka Černá vyprávěla o svém tříletém pobytu v Africe a malé plzeňské firmě Excellent, která umožňuje drobným farmářům z Afriky přístup na trh tím, že jim za plodiny či produkty platí několikanásobně více, než co by dostali při výkupu od komerčních firem. Konkrétně prý dostávají 20 % z výdělku plus speciální příplatek na místní projekty – například výstavba školy.

Závěrečným bodem slavnostního otevření festivalu bylo od 20:00 promítání zahajujícího filmu „Barmský VJ“, který zobrazuje Barmu při protivládních demonstracích v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Tyto autentické záběry získala skupina nazývající se Democratic Voice of Burma. Následná diskuze trvala až do pozdních večerních hodin, což ukazuje, že první festivalový den se opravdu vydařil a nelze než popřát i zbytku festivalu stejně velký úspěch.

Zuzana Trávníčková

sedmikrasky

 

Školní klub Sedmikrásky z 21. Základní školy v Plzni.

 

 

1

 

 

Hlavní koordinátorka festivalu Lenka Meteláková Pekařová s moderátorem Vladimírem Šťovíčkem.

 

 

hirt

 

 

 

Zleva ředitel plzeňské pobočky Člověka v tísni, Tomáš Hirt, a starosta městského obvodu Plzeň 3, Jiří Strobach.

 

 

 

 

 

Lenka Černá ze společnosti Excellent Plzeň s.r.o., Fair Trade.

 

nahoru