Antropoweb

ISSN 1801-8793

Prof. Dr. Carlo Ginzburg - POHLED NA EVROPU Z ORIENTU (1704-1706) - ÚVAHY O KNIZE, NA NÍŽ PRACUJI

Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK a Mezinárodní doktorský program Erasmus Mundus TEEME


srdečně zvou na přednášku, kterou prosloví anglicky

 

Prof. Dr. Carlo Ginzburg


Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Nejdůležitější knihy prof. Gizburga Sýr a červi, BenandantiNoční příběhSabat čarodějnic vyšly česky. Mapují každodenní život i duševní svět venkovanů na přelomu středověku a novověku a ukazují příčiny jejich konfliktů s duchovní i světskou mocí. Spojuje s v nich historická, antropologická a literárněvědná erudice se znalostmi v oblasti teorie a dějin práva. Další práce se zabývají vztahy evropských literatur a problematikou výtvarného umění.

 

POHLED NA EVROPU Z ORIENTU (1704-1706) - ÚVAHY O KNIZE, NA NÍŽ PRACUJI

 

Přednáška se zabývá raným dokladem srovnávacího studia náboženství, spisem M. de la Créquinièra Shoda zvyklostí Indů, Židů a jiných starobylých národů (Conformité des coutumes des Indiens Orientaux, avec celles des Juifs et des autres Peuples de l’Antiquité, Brusel 1704), který je příkladem ambivalentního vztahu osvícenství k evropské civilizaci, a pokouší se odpovědět na to, jak spolu souvisí historická zobecnění a detailní důkazy a co vyplývá ze studia případů odlišných od obecných modelů.

 

 

Přednáška se koná ve čtvrtek, 31. října 2013 od 18:00,

v místnosti č. 131 (velká posluchárna), na hlavní budově FF,

Praha 1, nám. J. Palacha 2


Před přednáškou se uskuteční prezentace význačného díla

prof. Ginzburga, knihy Mocenské vztahy (Rapporti di forza, 2000), kterou vydává nakladatelství Karolinum v edici Limes.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru