Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáškový cyklus ZS 2013

Předběžný program přednáškového cyklu Hosté AntropoWebu pro ZS 2013. Místa, čas a názvy přednášek budou v nejbližší době upřesněny.

 

 

Eric Hirsch: 'The uses of history in anthropology: reflections from Melanesia'  3.října SP111 15:00

 


Ever since Evans-Pritchard called on his British anthropological colleagues to abandon their
antihistorical prejudice the relations between anthropology and history have been subject to
intense debate. Are the differences between anthropology and history largely illusory or is there a clear difference in that anthropology deals with the social present and history with the social past? How should anthropology relate to history and use it in ethnographic analysis? This lecture explores these issues with reference to Melanesian ethnography. Melanesian societies, for example, have been influenced for over a century by European colonialism, Christian missionaries and capitalist exploitation. How is this history to be analysed and integrated into ethnography? Marshall Sahlins among others have proposed novel answers to this question. The lecture engages with this scholarship while critically reflecting on the uses of history in anthropology from a Melanesian perspective.

 

 

Dušan Drbohlav: "Migrace a rozvoj se zvláštním zaměřením na problematiku remitencí; Konceptuální zarámování a příkladová studie ukrajinských pracovníků v Česku"  5. listopadu 2013

 


Prezentace se pokusí shrnout na globální úrovni některé základní aspekty vývoje paradigmatu migrace a rozvoj, přičemž se zaměří na dosavadní poznatky výzkumu významu remitencí jak pro migračně zdrojové tak i migrační cílové země. V druhé části budou převzaté a spíše teoretické informace a poznatky doplněny o představení vlastních empirických výzkumů životního stylu a remitencí ukrajinských migrantů v Česku, které byly činěny výzkumným týmem GEOMIGRACE v rámci řešení projektu GAČR mezi roky 2010 a 2012 v Praze a středočeské oblasti. Zejména budou představeny vybrané výsledky dvou výzkumů - a) longitudinálního šetření denních příjmů a výdajů pomocí deníčků - 2x10 imigrantů, kteří byli zkoumání dvakrát v 6 měsíčních intervalech a b) dotazníkového šetření 321 ukrajinských imigrantů, žijících a pracujících v Praze a středních Čechách.

 

 

 

Wolfgang Knapp: "Crossroads and Overlaps between Artistic Practices/Work and Athropology"   28.listopadu 2013

 Michal Illner: "Sociologie města v Čechach a na Moravě - od I.A.Bláhy k J. Musilovi"  10. prosince 2013

 nahoru