Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáškový cyklus LS 2013

Předběžný program přednáškového cyklu Hosté AntropoWebu pro LS 2013. Místa, čas a názvy přednášek budou v nejbližší době upřesněny.

 

 

 

RNDr. Václav Cílek, CSc- - 4. dubna 2013 v 16h, místnost SP 319


Cesta k Navahům


Američtí antropologové i zahraniční návštěvníci jsou v Čechách zaskočeni živou indiánskou notou, jakou v této míře nenalézají v okolních evropských státech. Indiáni, kteří k nám přijedou, v první chvíli vůbec nerozumí tomu, že někdo přes léto může žít v teepee, budovat si potní chýši a nevěří vlastním očím, když Čechové zvládají dovednosti, jako je rozdělání ohně pomocí luku a tulejky, jaké oni již dávno zapomněli. Zdá se, že něco indiánského je součástí české národní povahy. Nemáme Jánošíka, ale máme Vinnetoua.

V létě tohoto roku byl Václav Cílek pozván do Navažské rezervace, kde žil v bezejmenné rodinné usedlosti Black Horse Mitchella, jednoho z posledních indiánských šamanů, který praktikuje tradiční ceremonie včetně složitých kreseb z písku. Jako jeden z mála bělochů měl možnost účastnit se původních obřadů, které nesmějí být přesně zapsány ani dokumentovány. O způsobu těchto obřadů, chování domorodců k Evropanům, navažském jazyku a původu či praktické struktuře navažského „náboženství“ bude pojednávat jeho přednáška.

 

 

 

Prof. Tim Ingold - 30. dubna 2013 v 15h, místnost SP 319


Copying, inscription and creative performance

 

Creativity is commonly portrayed as an unknown, X-factor that accounts for the spontaneous generation of the absolutely new. Psychologists have devoted much effort to locating this factor as a cognitive function of the mind-brain and to accounting for its variable presence and impact in different times and places. Yet in other times and places, beyond the ambit of commodity capitalism, the identification of creativity with innovation would have seemed strange indeed. For the obsession with novelty implies a focus on final products and a retrospective attribution of their forms to unprecedented ideas in the minds of individuals, at the expense of any recognition of the form-generating potentials of the relations and processes in which persons and things are made and grown. In these processes, practitioners are characteristically called upon to imitate or copy what lies before them, or what is shown to them. Though they may be guided by a script, score or notation, every practitioner has to improvise his or her own passage through the array of tasks that the performance entails. In this lecture I will explore the relation between imitation, inscription and creative practice. I will show that the wellsprings of creativity lie not inside people’s heads, but in their ongoing correspondences with the beings around them, and with the materials with which they work.

 

 


Prof. Jaroslav Malina - 14. května 2013 v 15h, místnost SP 319

 

Projekt „Člověk-Auto / Auto-Člověk: Život – věda – umění“

 

V současné době existuje na Zemi kolem 7 set milionů automobilů a kolem 7 tisíc milionů lidí. Dnes je tedy poměr mezi oběma entitami 1:10, v budoucnu se má zmíněný poměr měnit ve prospěch automobilů. Tuto statistiku a s ní spojený výhled lze chápat jako doklad technologického, ekonomického a sociálního pokroku, souvisejícího s rozvojem automobilismu. Pro jeho zastánce je automobil symbolem modernosti, individuální mobility zajišťující vyšší kvalitu života, dokladem rostoucího blahobytu i statusovým symbolem. K zjevným nevýhodám osobní i kamionové automobilové dopravy naproti tomu patří rostoucí zatížení životního prostředí hlukem a exhalacemi, množící se počet úmrtí při dopravních nehodách, časté dopravní zácpy či problémy s parkováním. Automobil proto v současné době představuje významný prvek, spjatý prostřednictvím strukturálních vztahů s různými oblastmi sociokulturního systému moderní průmyslové a postindustriální společnosti. Od svého vzniku trvale poznamenává také proměny mužské a ženské identity, genderu a vztah mezi oběma pohlavími včetně vztahů sexuálních a erotických.

Sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní antropologický výzkum. Takový výzkum byl v roce 2011 zahájen na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s badateli z dalších akademických institucí. Součástí tohoto počinu je kromě antropologického zkoumání fenoménu automobilu v běžném životě v různých sociálních a kulturních souvislostech také jeho reflexe v dílech českých malířů, grafiků, sochařů, fotografů a spisovatelů.

 

 

 

Plakát s medajlonky přednášejících naleznete v příloze.

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru