Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. - Proměny postsocialistických měst: dvě logiky, jedno místo a neopominutelné výzvy

Katedra antropologie FF ZČU Vás zve na přednášku  prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. s názvem Proměny postsocialistických měst: dvě logiky, jedno místo a neopominutelné výzvy.

Co se stalo s bývalými socialistickými městy? V jakých městech vlastně žijeme? Základním
organizačním principem postsocialistických měst jsou radikální transformace městských
struktur. Ty přinášejí výzvy, které nemůžeme nechat bez odpovědi. Mezi ty nejzávažnější
patří suburbanizace a segregace. Největší revoluce se odehrává za původním sídlištním
betonovým opevněním, jež socialistická města striktně oddělovalo od venkovské krajiny.
Před sídelní kaší vytékající z města do krajiny ale zatím strkáme hlavu do písku. Životy
obyvatel, kteří se uzavírají za branou opevněných domovů, považujeme za přirozenou volbu
v rámci tržní a demokratické společnosti. Tím se ale dostáváme na cestu postupného
utváření vzájemně paralelních a navzájem uzavřených světů sociálních skupin, jež si ve
společnosti nejsou rovny. Města, v nichž chceme žít, nejsou pouze výsledkem plurality
individuálních voleb. Jsou také volbou společenskou.

 

12.5. 2014 v SP 319 od 13:00

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru