Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška prof. Eduarda Maura : Místa paměti a paměti míst

Katedra antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni zve na přednášku
prof. Eduarda Maura s názvem Místa paměti a paměti míst

 

 

Jedním z hojně studovaných témat dnešních sociálních věd je formování a funkce kolektivní paměti, zejména jako nástroje formování skupinové, v prvé řadě národní identity. Velká pozornost je při tom věnována paměti jako výsledku záměrné manipulace. V přednášce bude podán přehled základní literatury s důrazem na českou historiografii a ty její směry bádání, které se ve větší nebo menší míře překrývají se studiem paměti (studium „historického vědomí“, „národních mýtů“ a „druhého života“). Zvláštní pozornost bude věnována „místům paměti“ v pojetí Pierra Nory a zejména místům paměti v užším, tj. topografickém smyslu slova, paměti krajiny a vztahu lokální a národní paměti.

 

7.5. 2014 v SP 319 od 15:00

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru