Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška Leopolda J. Pospíšila

Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na jedinečné setkání se světově uznávaným odborníkem prof. Leopoldem Jaroslavem Pospíšilem. Setkání iniciované jedním z absolventů Fulbrightova programu se uskuteční v  Americkém centru 20. května v 17:00 hod. (viz pozvánka). Emeritní profesor Yale University Leopold Jaroslav Pospíšil, nestor oboru antropologie, pochází z Olomouce, kde se narodil 26. 4. 1923. V Československu vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci a  práva na Karlově univerzitě v Praze. Po své emigraci v březnu roku 1948  dále studoval sociologii a filozofii na Willamettské univerzitě v Oregonu a antropologii na Univerzitě v Oregonu a na Yale University v New Havenu. Prováděl terénní antropologické výzkumy mezi Eskymáky Nunamiut na Aljašce, papuánskými Kapauky, u pueblanů kmene Hopi na jihozápadě USA a v rolnické vesnici v tyrolském Obenbergu. Je jakožto objevitel právního pluralismu jedním ze světově uznávaných průkopníků oboru antropologie práva. V letech 1956-1993 byl profesorem na Yale University v New Havenu. V roce 1994 byl jmenován členem americké National Academy of Sciences. Je autorem řady vědeckých studií a knih a  laureátem 31 čestných vědeckých ocenění. Byl poradcem několika amerických prezidentů v oblasti lidských práv. Od roku 1989 se každoročně vrací do staré vlasti a přednáší na Karlově univerzitě a dále v Olomouci. Ve své přednášce se bude věnovat jak svým terénním výzkumům, tak životní zkušenosti se dvěma totalitnímu režimy - nacismem a  komunismem.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru