Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška Lenky Slepičkové: Léčba neplodnosti jako způsob ustavování normálního, přirozeného a žádoucího v reprodukci

Léčba neplodnosti skrze asistovanou reprodukci má na jednu stranu potenciál osvobodit nás od limitů našeho fyzického těla, a umožnit biologickou reprodukci i těm, pro něž by bez zásahu medicínských technologií nebyla nikdy možná. Na druhou stranu je její oficiální regulace a praxe způsobem, jakým se oddělují normální, žádoucí pacienti, a také přirozené a nepřirozené v reprodukci. Děje se tak skrze gatekeeping, tedy omezování kategorií pacientů, kterým je léčba poskytována, a to na úrovni legislativní, klinické i na úrovni individuálního rozhodování.  Přednáška se zaměří na normy, reprodukované v rámci léčby neplodnosti na několika rovinách: na nejobecnější rovině v  podobě normativity biologického rodičovství, na rovině ustavování legislativních pravidel pro přístup k léčbě, ale i na úrovni konkrétního klinického rozhodování a postojů a praktik lékařských profesionálů.  Ustavování hranic normálního a nenormálního bude pojímáno jako způsob dohledu medicíny a státu nad fyzickými těly a jejich reprodukčními kapacitami, které je součástí výkonu biomoci ve foucaultovském smyslu.  Empiricky příspěvek bude vycházet především z kvalitativního výzkumu pacientů klinik léčby neplodnosti a také lékařů z tohoto oboru, zabývat se budu také analýzou parlamentní debaty o nastavení limitů asistované reprodukce.  Příspěvek je jedním z výstupů Grantového projektu GAČR ?Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR; P404/11/0621, jehož řešitelkou je PhDr. Iva Šmidová, Ph.D.

Místo: Plzeň, FF ZČU, Sedláčkova 15, SP 320
Datum a čas: 14. 5. 2014, 11:00 – 12:30

nahoru