Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška Dr Stöckelové "Věda ve společnosti: jak pečujeme o svoji sociálně-technologickou budoucnost?"

V přednášce budou představeny a nabídnuty k diskuzi hlavní myšlenky zprávy Science in society: Caring for our Futures in Turbulent Times¸ na jejíž přípravě pro European Science Foundation se podílela sama přednášející dr. Stöckelová. Půjde především o témata vztahu demokratizace a manažerského řízení a auditu vědy; ritualizace veřejné účasti; a plurality sociálně-technologických trajektorií.

 

Místo: Plzeň, FF ZČU, Sedláčkova 19, SD 325
Datum a čas: 14. 5. 2014, 13:30 – 15:00

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru