Antropoweb

ISSN 1801-8793

Opakování matka moudrosti?! Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí PETR PABIAN, TEREZA STÖCKELOVÁ a KAREL ŠIMA s přednáškou

Opakování matka moudrosti?! Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách

 

Na semináři představíme metodologické postupy a některé výsledky etnografického výzkumu, který jsme v letech 2011-2013 uskutečnili na pěti vysokoškolských katedrách. Zaměříme se především na popis a  interpretaci našich pozorování výuky, neboť výsledky zpochybňují rozšířenou představu, že hlavním problémem současného vysokoškolského vzdělávání jsou masy studentů.

V našem příspěvku popíšeme, jak je běžná podoba vzdělávání založená na replikaci autoritativního vědění utvářena inter/akcemi vyučujících a  studujících, ale také výukových prostor, politiky akreditací či financování výuky a výzkumu. Současně ukážeme, jaké jsou v této konfiguraci možnosti profesního i akademického vzdělávání, které by nevycházelo z pouhé replikace vědění.

22. 5. 2014 od 14:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

nahoru