Antropoweb

ISSN 1801-8793

Nové číslo AntropoWebzinu 3/2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že již vyšlo nové číslo našeho časopisu AntropoWebzin, které najdete v celkové podobě PDF i jako jednotlivé články zde.

 

 


 

 

 

 

 

Obsah

 


Studie

Porozumění českým a francouzským sémantickým gestům Romana Suchá
Předběžné poznámky k multimodální transkripci pro neslyšící Tamara Kováčová
Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii Jan Říha et al.

 

 

Recenze

Bryan Turner – Religion and Modern Society. Citizenship, Secularization, and the State (2011) Jan Kalenda
Vít Erban – Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulturních proměnách (2010) Lada Pavlíková
Jason E. Miller and Oona Schmid (eds.) – How to get published in anthropology (2012) Pavlína Chánová
David Graeber Dluh. Prvních 5000 let (2012) Lenka Brunclíková
nahoru