Antropoweb

ISSN 1801-8793

Mezinárodní vědecká konference doktorandů - Kreativní město

Katedra dějin umění a kulturního dědictví si Vás dovoluje pozvat na VI. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, s názvem „Kreativní město“. Konference se bude konat v  prostorách auly Ostravské univerzity dne 13. 5. 2015.

Cílem konference je poskytnout příležitost pro studenty doktorských studijních programů kulturních dějin, historie, dějin umění, společenských věd, gender history atp. k prezentaci jejich vlastních výzkumů. Konference chce podnítit interdisciplinární diskuzi nad tématikou města v oblasti umění a kultury, sociální, antropologické a  historické.

Těšíme se na setkání v přátelském okruhu kolegů.

Více informací : http://conferenceuo.naproti.cz/cz/

nahoru