Antropoweb

ISSN 1801-8793

Máme raději ty menšiny, jejichž příslušníky známe? Ověřování kontaktní hypotézy.

Máme raději ty menšiny, jejichž příslušníky známe? Ověřování kontaktní hypotézy

Kontaktní hypotéza zformulovaná Gordonem Allportem v roce 1954 říká, že kontakty mezi členy skupin, které vůči sobě vyjadřují předsudky, snižují u lidí, kteří na těchto kontaktech participují, míru předsudečnosti. Allport svou hypotézu formuloval už na základě dobových výzkumů, které potvrzovaly pozitivní efekt kontaktů. Od padesátých let byly uskutečněny stovky výzkumů, z nichž většina platnost hypotézy potvrdila. Dnes už tedy nejde ani tak o to konstatovat, že kontakty a  zejména dlouhodobé kontakty na přátelské úrovni snižují míru předsudečností, ale spíše o to ukázat, které společenské okolnosti a  osobní charakteristiky tyto pozitivní efekty podporují a také jak meziskupinové kontakty vnímají samotní jejich účastníci.

Na datech z dotazníkových šetření pokrývajících Českou republiku bude ukázáno, pro případ kontaktů členů české společnosti s cizinci a Romy, jak jsou tyto kontakty časté, jak silný mají vztah se zastávanými předsudky a u jakých kategorií respondentů je tento vztah nejsilnější. V souvislosti s výsledky kvantitativních výzkumů (data z výzkumů CVVM) bude prezentována také analýza kvalitativních dat z polostrukturovaných rozhovorů, které ukazují, jak účastníci výzkumu vnímají kontakty s cizinci a Romy, a jakým způsobem charakteristiky svých známých z těchto skupin (ne)připisují celým skupinám.

 

26. 3. 2015
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1
Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru