Antropoweb

ISSN 1801-8793

Konference: The Vienna Circle in Czechoslovakia

 

Ve dnech 26. – 28. února 2015 se v plzeňském hotelu Angelo uskuteční mezinárodní konference s názvem The Vienna Circle in Czechoslovakia (#VCIC2015), kterou pořádá Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při Katedře filozofie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, resp. Institutem Vídeňského kroužku.

Myšlenky, které byly rozvíjeny a diskutovány v rámci Vídeňského kroužku ve 20tých a 30tých letech minulého století, stále podstatně ovlivňují způsob, jakým nahlížíme na povahu vědy a filosofie vědy. Aktivity kroužku však vyrůstaly z širšího intelektuálního klimatu specifického pro celý středoevropský region. Rovněž v českých zemích a v pozdějším Československu žily a působily osobnosti, které byly inspirátory (např. Bernard Bolzano, Ernst Mach a Albert Einstein) a významnými členy Vídeňského kroužku (zejm. Rudolf Carnap a Philipp Frank).

Mezinárodní konference VCIC2015 si klade za cíl zmapovat pozoruhodné vazby mezi československým prostředím a odkazem Vídeňského kroužku na filozofické, vědecké i umělecké rovině. Podrobnosti a program naleznete na: http://www.vcic.zcu.cz/.

Konference je organizována v rámci řešení projektu Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0138).

 

 

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru