Antropoweb

ISSN 1801-8793

Konference České národopisné společnosti "Válka pohledem etnografie"

Ve dnech 16. – 18. září 2014 se v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, p. o. v Kopeckého sadech, uskuteční zasedání valné hromady České národopisné společnosti. Nedílnou součástí zasedání bude také odborná konference s názvem „Válka pohledem etnografie“, věnovaná stému výročí vypuknutí 1. světové války.

Ku příležitosti konání konference se ve středu 17. září od 19:00 hod. veřejnosti představí také nová výstava s názvem „První světová válka očima pětatřicátníků Ladislava Lábka a Bohumila Krse“, kterou pro Vás připravili pracovníci Západočeského muzea v Plzni, p. o., Archivu města Plzně a plzeňského Pivovarského muzea. 

V současné době jsou účastnická místa na konferenci již plně obsazena, pokud byste však měli zájem se konference zúčastnit, informujte se na: drapala@phil.muni.cz, popř. jana.noskova@iach.cz. 

Návštěvnická kapacita výstavy „První světová válka očima pětatřicátníků Ladislava Lábka a Bohumila Krse“ není však nikterak omezena a proto Vás na její zahájení všechny srdečně zveme.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru