Antropoweb

ISSN 1801-8793

Konference-7th Annual Anthropological Symposium - "Variety of Anthropological Knowledge"2

 

budil 1

Konferenci zahajoval vedoucí Katedry antropologických a historických věd, Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.


 

cabada

Také vedoucí Katedry politologie a děkan Filozofické fakulty ZČU v Plzni, Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., řekl pár vět na úvod konference.


misterova

Prvním účastníkem byla PhDr. Ivona Mištnerová, Ph.D. a to s příspěvkem Homoeroticism as a Starting Point for Analysis of the Wolrd of Politics in Maralowe´s "Edward II".


misterova
PhDr. Ivona Mištnerová, Ph.D.

sevcik

Poté následoval PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. s prezentací na téma Georges Bataille´s Reflections on the ArtWork:the Artwork as a Transgression.
sevcik
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
valenta
Posledním přednášejícím prvního bloku byl Bc. Lubomír Valenta, který měl téma The Rhetoric Culture Project: An Introduction.
valenta
Bc. Lubomír Valenta
zikova/marhankova
Druhou půlku odpoledne zahájila PhDr. Tereza Zíková, Ph.D. a jako první uvedla PhDr. Jaroslavu Marhánkovou s příspěvkem Being too busy - discourse of active aging and Czech seniors.
marhankova
PhDr. Jaroslava Marhánková
trio
Jako druhá vystoupila Mgr. Jana Vitvarová s tématem Czech Cemetries in the USA and Vienna: A Comparisson, na kterém se spolupodílel i Mgr. Tomáš Moravec, který ovšem nebyl přítomen. Prostřední z dam je Mgr. Klára Strohsová, tajemnice pro vědu KSA.
vitvarova
Mgr. Jana Vitvarová
koniar/zikva
Prezentace Augustine on Human Nature and Politics od Ivana Koniara, Ph.D. zakončila první den konference.
koniar
PhDr. Tereza Zíková, Ph.D. a Ivan Koniar, Ph.D.
sosna/modnicka
Druhý den ráno účinkující i publikum přivítal Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. a na úvod vystoupila Dr. Noemi Modnicka s přednáškou  Evangelical churches of fate.
modnicka
Dr. Noemi Modnicka
sosna/havlicek
Následoval PhDr. Marek Havlíček s příspěvkem The process of the revitalization of the shamanic cults among the Aginsk Buriats
havlicek
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D., PhDr. Marek Havlíček.
kumsa
Poté vystoupil PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. s pojednáním Gada: one of African Indigenous Democratic system.
mildanerova
Dále podala Mgr. Kateřina Mildnerová svou prezentaci Spiritual healing in context of African traditional medicine and African independent churches in Zambia: Focused on witchraft in the contemporary urban setting of Lusaka.
mildnerova
Mgr. Kateřina Mildnerová
woitsch/zikmund

Druhou půlku dopoledne zahájil PhDr. Jiří Woitsch a prvním účinkujícím byl Ladislav Zikmund a jeho Anthropological Approaches to Art Historian Methodology.


zikmund
Ladislav Zikmund.
j
Dalším hostem byla Dr. Ewa-Anna Jagiello s tématem Theaters for tourists. Antrhopological remarks on travelling marketing strategies.
w/j
PhDr. Jiří Woitsch, Dr. Ewa-Anna Jagiello.
p
Třetí přednášející IV. panelu konference byla Mgr. Ivana Pitrová s prezentací na téma: Is anthropology of female gender?
p
Mgr. Ivana Pitrová.
r
S posledním příspěvkem Interviews about Health and Illness with Romanies in Ústí nad Labem, vystoupila Bc. Eva Rebendová.
r
Bc. Eva Rebendová.
zikov/hora
PhDr. Tereza Zíková, Ph.D., Bc. Martin Hora s Stature and Limbs Proportions: Are There Relations?
hora
Bc. Martin Hora
publ.
Pohled do publika, v popředí Mgr. Lenka Budilová a PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
p

Pohled do publika, ve třetí řadě Mgr. Michal Tošner, Ph.D.


 

nahoru