Antropoweb

ISSN 1801-8793

Klinika žije. Co dál?

Iniciativa Klinika se momentálně zabydluje v objektu plicní polikliniky v Jeseniově ulici na Žižkově, který má na rok bezplatně v  pronájmu. Díky této aktivitě se široce otevřela veřejná diskuse o  soukromém vlastnictví, a zejména o případném smysluplnějším využití opuštěných budov, kterých je po Praze velké množství.
Jedna taková se nachází hned vedle budovy Filozofické fakulty UK. Jedná se o rodný dům Jaroslava Heyrovského, který nese název Na Kocandě. Je paradoxní, že fakulty Univerzity Karlovy nemají dostatek prostor, kde by mohla probíhat výuka, a v bezprostřední blízkosti největší z fakult se nachází zcela opuštěný dům. Zajímá nás proto, jaký je s domem Na Kocandě záměr, a rádi bychom, aby byl úspěšný projekt Klinika podkladem pro další diskusi.

Přijďte diskutovat!
Hosté debaty budou: Matěj Stropnický, Josef Holeček, zástupci Filozofické fakulty UK a Kliniky.

 

Diskuze se koná:  17.3.2015 19:30 - 22:00


více informací na stránce: https://www.facebook.com/events/803987163005043/


aktuální informace:

POZOR!!

Vzhledem k omezené kapacitě Bistra Bazaar se diskuze přesunuje do místnosti č. 200. Oficiální začátek je ve  20:00, ovšem před debatou vás zveme na skleničku do Bistra, které bude otevřené do půlnoci. Po skončení oficiální části diskuze bude probíhat také neformální setkání právě v Bistru.

nahoru