Antropoweb

ISSN 1801-8793

Fotoreportáž ze 7. mezinárodní studentské vědecké konference

Děkan Fakulty filozofické Pavel Vařeka spolu s Jiřím Woitschem a Terezou Zíkovou.

Moderátorka Tereza Zíková zahájila 1 panel konference a první s příspěvkem

Marek Jakoubek, Lenka Jakoubková Budilová, Barborka a člen AntropoWebu Radek Světlík

Lenka Jakoubková Budilová s BarborkouMarianna Mészárosová s příspěvkem Kultúrné stretnutie a urbánny prostor Prahy (perspektiva slovenskej a maďarskej etnickej menšiny)

Tomáš Retka přednesl příspěvek Způsoby interpretace společného historického původu tádžických Pamírců.

Moderátor druhé sekce Daniel Sosna.

První v druhém panelu prezentovala Monika Sirkovská s příspěvkem Test kresby rodiny jako indikátor rodinnej ideológie.

Táňa Grauzlerová přednesla příspěvek Morálne emócie, normy a model sociálnej intuície.

Příspěvek Mayský Šamanismus v teorii a v praxi přednesl Jan Kapusta

Konference měla i hojné publikum.

Druhou sekci zakončil Vít Pokorný s příspěvkem Zkušenost a její analýza v rámci průzkumu změněných stavů vědomí.

Pohled do publika.

Ve třetím (zahraničním) panelu, který moderoval Lukáš Friedl se představila Agnieszka Sievicz s příspěvkem Anthropology and food studies: building theory on practice.

Slavnostní večeře účastníků a organizátorů konference.Přípitek přednesl Jiří Woitsch.

Přípitek přednesl Jiří Woitsch.

Přípitek.

Přípitek.

Tajemnice katedry Antropologických a historických věd Jitka Vlasáková a tajemník Fakulty filozofické Lukáš Lenk, kterým patří velký dík.

Večeře.

Druhý den konferenci zahájil svým příspěvek Moderní antropologické nástroje: konceptuální práce jako primární výzkum a specifická forma empirického výzkumu Filip Cwierz.

Marie Fritzová s příspěvkem Konstruování

Ondřej Hejnal s příspěvkem Etnografie (extrémní) chudoby: teoretické a empirické implikace výzkumu bezdomovců a moderátor první sekce druhé dne Radek Světlík.

Druhou sekci druhého dne moderovala Klára Strohsová a příspěvek jako první přednesla Adriana Kábová - Antropologické teoretické koncepce 19. století v praxi 21. století.

Rastislav Molda přednesl příšpěvek „Náš národ Slovenský jest naposledy nepřestanné pilnosti a pracování oddaný.“ Teoretické koncepcie výskumu historických stereotypov aplikované pri analýze stereotypu pracovitosti Slovákov v 19. storočia.

Poslední sekci moderoval Jiří Woitsch.

Poslední panel konference zahájil Zbyněk Tarant s příspěvkem Jom ha-Šo´a - příběh jednoho svátku.

Příspěvek Bertsolaritza - skrytý hlas lidu? - básnická improvizace v Baskicku přednesl Martin Chochola.

Galerie

Fotogalerie konference 2011

Celá galerie

Datum publikování: 14.11.2011

nahoru