Antropoweb

ISSN 1801-8793

Foto z přednášky prof. Zdeňka Salzmanna

Profesor Salzmann přednášel na téma Terenní výzkum u Arapahů.
Pana profesora uvedl a představil pan profesor Budil. 
Pan profesor Salzmann poskytl posluchačům spoustu osobních zajímavých zkušeností ze svého pobytu mezi Arapahy. 
Pohled do publika, kde v první řadě vlevo můžete nalézt pány doktory Michala Tošnera a Marka Jakoubka - a mezi nimi objatá doktorka Lenka Jakoubková Budilová. Za manželi Jakoubkovými můžete spatřit usmívajícího se editora AntropoWebu, Petra Tůmu.
nahoru