Antropoweb

ISSN 1801-8793

Foto z přednášky Gergany Padareva, Ph.D.

Gergana Padareva, Ph.D.
Gergana Padareva, Ph.D.  - The public language in Bulgaria in the last years of change.
Vlevo v publiku vidíte paní doktorku Lenku Budilovou - Jakoubkovou.
Poslechnout přednášku si přišel i Guiseppe Maiello.
nahoru