Antropoweb

ISSN 1801-8793

Foto z přednášky Alenky Janko Spreizer

Paní docentka Alenka Janko Spreizer, která přijela do Plzně přednášet až ze Slovinska.
Alenka Janko Spreizer přednášela na téma Scientific and Every Day Racisms in Microperspective: Case Study
Pohled do obecenstva - úplně vlevo v první řadě vedle Nikoly Balaše sedí prof. Budil a doktor Woitsch.
Doktor Jakoubek hloubá.
nahoru