Antropoweb

ISSN 1801-8793

Časopis AntropoWebzin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili na možnost publikování Vašich textů v recenzovaném časopise AntropoWebzin.

Redakce časopisu přijímá původní texty psané v českém, slovenském a anglickém jazyce, a to v podobě odborných i přehledových studií, esejí, polemik, recenzí a zpráv, které primárně vycházejí z prostřední humanitních a sociálních věd.

Časopis je vedle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zařazen též do světově uznávané databáze ERIH PLUS; výstupy v něm publikované jsou tak vykazatelné do RIV a bodované dle aktuálně platné metodiky hodnocení vědeckých výsledků.

Pro více informací o časopisu, jeho obsahu, zaměření i fungování, navštivte, prosím, naše internetové stránky: http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin nebo jeden z níže uvedených odkazů:

http://www.antropoweb.cz/cs/

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485779

V případě dalších dotazů se pak neváhejte obrátit přímo na redakci: redakce@antropoweb.cz, či na hlavního editora časopisu: p.tuma@antropoweb.cz.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

nahoru