Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call for papers: 10. mezinárodní studenská vědecká konference AntropoWebu

AntropoWeb pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference s názvem: Quo Vadis antropologie? Tradiční interdisciplinární setkání mladých badatelů se tentokrát ponese v duchu celkového zhodnocení podoby, role, vývoje a změn, které antropologie zaznamenala za uplynulých deset let, a to jak na poli výzkumu a výuky ve střední Evropě, tak i mimo akademické a vědecké kruhy.

 

Konference se uskuteční ve dnech 22.–24. 10. 2014 v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Výstupem z konference bude kolektivní monografie vydaná v rámci AntropoEdice, která vyjde elektronické i tištěné formě.

 

Případné dotazy zasílejte na redakce@antropoweb.cz

 

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru